מסמכים להגשת דו"ח מס הכנסה 2017

 

הנהלת חשבונות ויעוץ מס:

1.  ט' 106 של הבעל והאישה לשנת 2017 (מכל מקומות העבודה).

2.  אישורים שנתיים לשנת 2017 על ניכוי מס במקור שנוכו ממך.

3.  אישור על תשלומי ק. גמל וביטוח חיים וקרן השתלמות לשנת 2017.

4.  קבלות על תרומות ששולמו בשנת 2017.

5.  אישור שנתי לשנת 2017 על ניכוי במקור מריבית ניי"ע ודיבידנדים. (מבנקים).

6.  אישור שנתי לשנת 2017 על תגמולי מילואים ודמי לידה (מביטוח לאומי).

7.  נתונים על מכירות מקרקעין שהיו בשנת 2017.

8.  מסמכים על תמיכה בבני משפחה נטולי יכולת פיזית לקיים את עצמם.

9.  נתונים על תשלום דמי מזונות.

10.אישור על נכות מעל 90%.

11.במידה והינכם משכירים דירה למגורים יש להביא חוזה שכירות.

 

לידיעתכם!

בהתאם לתקנות מס הכנסה שפורסמו החל מינואר 2015 הצטרפו שתי אוכלוסיות נוספות לציבור העוסקים המדווחים ומשלמים על בסיס מזומן, דהיינו החיוב במס לגביהם יחול רק עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.

1.  בעסקה של מכר טובין ע"י עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון שקלים בשנה.

2.  עוסקים יצרניים0 המנהלים ספרים לפי תוספת יצרן) אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 3,450,000 בשנה.

 

 

מסמכים להגשת דו"ח מס הכנסה 2017

 

הנהלת חשבונות ויעוץ מס:

1.  ט' 106 של הבעל והאישה לשנת 2017 (מכל מקומות העבודה).

2.  אישורים שנתיים לשנת 2017 על ניכוי מס במקור שנוכו ממך.

3.  אישור על תשלומי ק. גמל וביטוח חיים וקרן השתלמות לשנת 2017.

4.  קבלות על תרומות ששולמו בשנת 2017.

5.  אישור שנתי לשנת 2017 על ניכוי במקור מריבית ניי"ע ודיבידנדים. (מבנקים).

6.  אישור שנתי לשנת 2017 על תגמולי מילואים ודמי לידה (מביטוח לאומי).

7.  נתונים על מכירות מקרקעין שהיו בשנת 2017.

8.  מסמכים על תמיכה בבני משפחה נטולי יכולת פיזית לקיים את עצמם.

9.  נתונים על תשלום דמי מזונות.

10.אישור על נכות מעל 90%.

11.במידה והינכם משכירים דירה למגורים יש להביא חוזה שכירות.

 

לידיעתכם!

בהתאם לתקנות מס הכנסה שפורסמו החל מינואר 2015 הצטרפו שתי אוכלוסיות נוספות לציבור העוסקים המדווחים ומשלמים על בסיס מזומן, דהיינו החיוב במס לגביהם יחול רק עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.

1.  בעסקה של מכר טובין ע"י עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון שקלים בשנה.

2.  עוסקים יצרניים0 המנהלים ספרים לפי תוספת יצרן) אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 3,450,000 בשנה.

 

 

 

חומר מקצועי

יועץ מס בגולן